Pladsen koster 2.809 kr pr md.

takst pr. 1/1-2021
8.200 kr. md
Tilskud 2021: 5.391 kr. md.
 

Egenbetaling efter tilskud fra 2021

8.200 - 5.391 = 2.809 kr pr md.Der ydes af kommunen et tilskud på 75 % af prisen,
dog et maxbeløb svarende til 5.391 kr.md.

8.200,- indsættes på min konto senest d. 1 i måneden, og tilskuddet står til rådighed på din nem-konto mellem d. 10 og d. 15 i måneden.

Pladsen betales månedsvis forud.


Priserne reguleres hver d. 1 januar i takt med tilskudsreguleringen.


Ud af min løn sørger jeg selv for at betale skat, feriepenge, pension, forsikring, legetøj, ture ud af huset, og mad til dagplejen. Der gives også søskenderabat til privat dagpleje.

Se også under: www.odensekommune.dk